【Qoo漫畫】第一話:Q哥的誕生之謎……

0

一直有人問Mr.Qoo為什麼長得那麼像『有種果汁好好喝……』,今天為大家揭秘一下…… Qoo origin2

henrywang

繪畫達人:米醬

超大學級無名繪師,享受在孤寂中創作。 以「最好的進攻是防守、解決眼睏就要睡覺」為信條。 深信自己一事無成,能夠完成Qoo漫是個創舉。

 

                                                                                          點此下載:日韓遊戲專家QooApp

icon-5122x1