【Qoo漫畫】第二話:阿Qoo不出鏡的理由

0

很多朋友看過QooApp 的Youtube頻道實況,都問Mr.Qoo為什麼不出鏡。原因嘛,其實是這樣的……   qoo-comic2_clr

henrywang

繪畫達人:米醬

超大學級無名繪師,享受在孤寂中創作。 以「最好的進攻是防守、解決眼睏就要睡覺」為信條。 深信自己一事無成,能夠完成Qoo漫是個創舉。

 

                                                                                          點此下載:日韓遊戲專家QooApp

QooApp的Youtube頻道

icon-5122x1